GENERALFORSAMLING : 23.03.2022 KL 18.00 PÅ HOTEL REFBORG

Du inviteres hermed til generalforsamling i Billund Handelsforening onsdag d. 23.03.2022 kl 18.00 på Hotel Refborg. Vi starter med spisning, og menuen i år er stegt flæsk.

DAGSORDEN:
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskab
  • Indkommende forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • E.v.t.

Forslag bedes sendt til undertegnede senest en uge før generalforsamlingen.
Su senest d. 18.03.2022 til mail@billund-handelsforening.dk